İmplantlar


İmplant nedir?

Dişsizlik; stomatognatik sistemin en önemli fonksiyonlarından olan çiğneme ve konuşmayı zayıflatan, kişilerin özgüveninde başrol oynayan estetiği olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Son dönemde bu sorunun çözümünde implantoloji önem kazanmıştır. Dental implantlar klinik olarak uzun dönem başarısı ortaya konmuş, tercih edilen bir protetik tedavi alternatifi haline gelmiştir. Dental implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş köküdür.

Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve donanımla uygulandığında dental implantlar, hekim ve hasta açısından başarılı sonuçlar veren bir tedavi şeklidir. İmplant tedavisi, rahat, sağlam ve güvenilir bir uygulamadır. İmplant üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken doğal bir yapı oluştururlar. Eksik dişler tamamlanırken, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur.Hastalar, dental implant destekli protezler ile geleneksel protezleri karşılaştırdıklarında; estetik, rahatlık ve stabilite açısından çok memnun olduklarını ve yaşam standartlarını yükselttiğini belirtmektedirler.

Dental İmplantlar kimlere uygulanabilir

Dental implantlar; tek diş eksikliği olan hastalardan total dişsiz hastalara kadar tüm diş kayıplarının rehabilitasyonunda kullanılmaktadır. Ancak cerrahi işlem yapılmasına izin vermeyen kontrol altında olmayan sistemik hastalıklarda, radyoterapi gören hastalarda, hamilelerde ve ileri derecede psikiatrik hastalarda uygulanamaz. Dental implantın yerleştirilebilmesi için yeterli kemik kalınlığına, yüksekliğine ve kalitesine ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra yüksek kas bağlantısı, yetersiz yapışık diş eti ve oral hijyen yetersizliği cerrahi başarıyı ve operasyon sonrası prognozu kötü etkilediği için kontrendike durumlardır.

Dental İmplant uygulaması nasıl yapılır

İmplant operasyonu lokal anestezi ya da sedasyon altında uygulanabilmektedir.(sedasyona link atıp ayrıca anlat)

Toplam tedavi süresi ne kadardır?

Cerrahi işlemin süresi lokal veya sedasyon altında, implant sayısına ve hastanını koşullarına bağlı olarak yarım saat ile birkaç saat arasında değişebilir. Operasyondan sonra implant ile kemiğin kaynaşma süreci (osseointegrasyon) normal koşullarda bir ile üç ay arasındadır. Ancak kemik grefti uygulanması gereken vakalarda bu süre altı aya kadar uzayabilmektedir. Bu süreyi implant uygulamasını yapan uzman hekim, hastanın genel ve lokal sağlık durumuna bağlı olarak berlirlemektedir. Bu dönemin sonunda protez yapına başlanır. İmplantın kemik ile kaynaşması beklenirken hastanın estetik ve fonksiyonunu devam ettirebilmesi için geçici protezler yapılmaktadır.

İmplant tedavisinde karşılaşılabilecek riskler nelerdir?
İmplantolojide Başarısızlık Sebepleri

Kemik kalite ve miktarının zayıf olması, yumuşak doku kalitesinin zayıf olması, hastanın normal kemik iyileşmesini etkileyen medikal durumu, hastanın normal dışı alışkanlıkları: diş sıkma ve gıcırdatma (bruksizm), sigara, kötü ağız hijyeni, vb., yetersiz cerrahi ve protetik analiz ve teknik, uygun olmayan implant dizaynı ve yüzey karakterleridir.

 

 

All On Four implant tekniği nedir?

All On Four implant tekniği, total dişsiz bireylerde belirli açılarla yerleştirilen dört adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin uygulanmasını sağlayan tedavi yöntemidir. İmplantlar özel açılarla yerleştirilir.

All On Four implant tekniğinin avantajları nelerdir?

Total dişsiz hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapılabilme imkanı sunar.İleri cerrahi işlem uygulanmadığından operasyon daha kolaydır.Ameliyat süresi daha kısadır.Temizliği ve bakımı rutin implant üstü protezlere göre daha kolaydır.Hareketli protez kullanamayan, bulantı refleksi olan hastalar için kullanımı uygundur.

Tasarımı damağı kaplayan total diş protezlerine göre farklıdır.Damağı kaplamaz. Kullanımı daha kolaydır.

Tedavi seans sayısı daha azdır .

All On Four implant tekniği kimlere uygulanabilir?

All On Four tedavisi, dental implant ameliyatına engel olacak herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip tüm tam dişsiz bireylere uygulanabilir.

 

 

Robotik implant nedir?

Robotik implant sistemi şu aşamalardan oluşmaktadır:
Hastadan 3 boyutlu dijital görüntü (tomografi) alınması, cerrahi sahanın anatomik yapılarının ve kemiğin kalitesinin belirlenmesi,3 boyutlu bilgisayar destekli sistemle implantın konumunun ve diziliminin sanal olarak netleştirilmesi,bu değerlendirmeler sonucu cerrahi operasyonun organize edilmesi.
Surgical guide olarak isimlendirilen rehberler sayesinde hastadan alınan detaylı dijital tomografi bilgisiyle uygulama yapılır.

Robotik implant sisteminin avantajları nelerdir?

Ameliyat komplikasyonlarını azaltır.
İmplantın osseointegrasyonunu hızlandırır.
Dokuların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Bu yöntemle daha az ağrı ve ödemle karşılaşılır.
Enfeksiyon riski minimuma iner.